In many ways, Longyearbyen is in a time of change. There are challenges, but also opportunities, for the future of the  town. In order to create an inclusive and sustainable community, there is the need for a forum where people can come together and exchange about their perspectives and ideas for the future. We believe that creating a space for a public exchange about issues that impact the community will be essential to finding the right solutions for those who live here.

Who we are

In connection with LPO Architects’ project Rett Plass Rett Form, Longyearbyen Lokalstyre and Store Norske began discussing the possibility of developing a circular economy based on the reuse of various building material for the town. Since then, the Svalbard Social Science Initiative was asked to join them. Now, we would like to invite the town’s residents to participate in Longyearbyen Community Dialogues.

Overview

The Community Dialogues will be a series of 3-hour discussions that will each address a single topic such as housing, use of nature, tourism, etc. Each dialogue will be publicly discussed in an open forum.

The Dialogues are meant to be constructive, community-based discussions about the future of Longyearbyen. Different opinions are encouraged and respect for alternate views is essential.

How to participate?

Each topic will be debated between a group of local residents – some of whom may be experts in the topic or simply concerned citizens who want to contribute their perspective. All interested residents are invited to actively participate in the group discussion, or to listen in and contribute with questions and comments either in person (if meeting in a large group is possible) or online. Each meeting will be announced in the local newspapers (Svalbard Posten and Ice People) as well as posted on Facebook, together with an open call for participation. 

When and where?

The dialogs will be held in Longyearbyen, every third Wednesday of the month. The meetings will be streamed live. The topic and place of the discussions as well as the link to the stream will be announced in the town’s newspapers and on Facebook beforehand.

The first meeting, to discuss Svalbard post Korona – what now? takes place in Longyearbyen Kulturhus on Wednesday May 27 from 17:00-20:00.

Link to the Facebook event: 

https://www.facebook.com/events/265207541339002/

The discussion will revolve around the following questions:

  • Do we want to go back to the way things were before the crisis?
  • What should we do different? How
  • What is the way forward for Longyearbyen?

Outcomes

A summary of the dialogue will be published after the meeting, including reactions and questions. 

Contact

Are you interested and would like to participate? If so, please feel free to send us an email at samfunnsdialoger@gmail.com.

Longyearbyen Samfunnsdialoger

Longyearbyen befinner seg på mange måter i en brytningstid. Det er flere utfordringer, men også muligheter, hva angår byens framtid. For å skape et inklusivt og bærekraftig samfunn ser vi behovet for et forum hvor folk kan møtes og utveksle sine perspektiver og ideer for framtiden. Vi mener at et rom for offentlig debatt om tema som angår Longyearbyensamfunnet er nødvendig for å finne de rette løsningene for dem som lever her. 

Hvem er vi?

I forbindelse med LPO Arkitekters prosjekt Rett Plass Rett Form, har Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske diskutert mulighetene for en sirkulærøkonomi basert på gjenbruk av byggematerialer for Longyearbyen. Siden ble Svalbard Social Science Initiative spurt om å bidra. Nå ønsker vi å invitere byens innbyggere til å delta i Longyearbyen Samfunnsdialoger. 

Oversikt

Hver Samfunnsdialog vil bestå av en tretimers diskusjon og verksted hvor ett tema, som bolig, turisme, bruk av naturen eller lignende, blir tatt opp. Dialogene vil bli diskutert offentlig i et åpent forum. 

Dialogene er ment å være konstruktive, lokale diskusjoner om Longyearbyensamfunnet og dets framtid. Ulike meninger er velkomne og respekten for andre perspektiver er essensiell. 

Hvorfor?

Målsetningen med disse dialogene er å skape rom for en bred debatt, hvor ulike stemmer får komme til orde. Disse ønsker vi så å sette sammen til en nyansert meningsytring som kan brukes som grunnlag for innspill til både lokal- og sentralpolitikken. 

Hvordan delta?

Hvert tema vil bli diskutert av en gruppe innbyggere – deriblant eksperter på temaet og andre personer som ønsker å komme med sine innspill. Alle byens innbyggere er velkomne til å enten delta aktivt i diskusjonen eller å bivåne den som tilhører med mulighet for å komme med spørsmål og kommentarer, enten personlig eller på nett. 

Hvor og når?

Dialogene finner sted i Longyearbyen hver tredje onsdag i måneden. Hvert møte blir direktesendt på nett. Møtestedet, link til sendingen og temaet for diskusjonen blir annonsert i aviser og på Facebook på forhånd. 

Den første dialogen, hvor vi diskuterer Longyearbyen post Korona – hva nå?, finner sted i Kulturhuset onsdag 27. mai, fra kl. 17:00-20:00. 

Link til Facebook-eventet: 

https://www.facebook.com/events/265207541339002/

Diskusjonen vil dreie seg om disse spørsmålene:

  • Vil vi tilbake til alt som vi hadde før krisen?
  • Hva bør være annerledes? Hvordan?
  • Hva er veien videre for Longyearbyen?

Sammendrag

Et sammendrag av møtet, inkludert reaksjoner og spørsmål, vil bli publisert i etterkant. 

Kontakt

Er du interessert og ønsker å delta? Ta gjerne kontakt med oss via mail: samfunnsdialoger@gmail.com.